Integrarea României în Air Schengen:

La data de 30 decembrie 2023, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2024/210 prin care se stabilește aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgară și în România. În acest context, a fost adoptată și Ordonanța de Urgență nr. 25/2024 menită să actualizeze dispozițiile legale curente în domeniul străinilor și al frontierei.

Ce înseamnă asta?

Începând cu 31 martie 2024, cetățenii români vor putea călători cu avionul în aceleași condiții cu ceilalți cetățeni membri ai statelor din Spațiun Schengen.

Una dintre transformările fundamentale și cele mai așteptate odată cu integrarea României în spațiul Air Schengen o constituie desființarea controalelor de frontieră sistematizate pentru deplasările aeriane interne spațiului Schengen. Acest progres notabil nu doar că sporește eficiența gestionării fluxurilor de călători, dar facilitează și în mare măsură libera circulație pe întreg teritoriul european. În esență, pasagerii vor experimenta un tranzit mai cursiv, cu mai puține opriri și interogații, contribuind la o reducere semnificativă a timpului de așteptare la punctele de trecere ale frontierei.

Deși aderarea la Air Schengen a dus la relaxarea controalelor de frontieră, misiunea poliției de frontieră nu își diminuează importanța în aeroporturi, unde vor continua să fie efectuate verificări neașteptate și selective. Aceste controale servesc nu numai pentru confirmarea identității călătorilor și validarea documentelor, dar și ca un instrument proactiv în prevenirea infracțiunilor. Atunci când situația o justifică, polițiștii de frontieră au autoritatea de a efectua investigații amănunțite. Dacă aceste verificări evidențiază vreo neregulă, se pot impune restricții de călătorie, împreună cu alte măsuri corespunzătoare stabilite prin lege. Astfel, în ciuda unei mobilități crescută, securitatea rămâne o prioritate, asigurând că liberalizarea călătoriilor nu subminează siguranța publică.

Ce documente trebuie să poarte minorii asupra lor?

În stadiul său inițial, Ordonanța de Urgență nr. 25/2024 introducea un set de controale suplimentare pentru minorii care călătoreau singuri, o măsură menită să ofere o securitate sporită în mișcarea transfrontalieră a tinerilor. Cu toate acestea, în forma sa revizuită și actualizată, aceste prevederi stricte au fost eliminate, facilitând astfel procedurile de călătorie pentru această categorie de pasageri. Totuși, este obligatoriu ca minorii să dețină și să poarte cu ei documentația legală necesară, inclusiv pașapoarte sau cărți de identitate valabile. Poliția de frontieră își rezervă dreptul de a efectua verificări la nevoie pentru a confirma validitatea acestor documente și a asigura conformitatea cu normele legale în vigoare.

Când minorii călătoresc în compania unui singur părinte, este necesar consimțământul scris din partea celuilalt părinte, exceptând cazurile în care documentele legale demonstrează că acesta este decedat sau lipsit de drepturi parentale. În situațiile în care un minor călătorește alături de o altă persoană care nu este părinte, este necesar acordul ambilor părinți.

Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani și călătoresc neînsoțiți, se cere în mod explicit permisiunea ambilor părinți, sub forma unui acord scris, cu scopul de a garanta protecția minorului pe parcursul călătoriei. În cazul părinților divorțați, este necesar ca minorul care călătorește doar cu unul dintre părinți să aibă acordul expres al celuilalt.

Cu toate acestea, legislația prevede anumite circumstanțe în care minorii sunt exceptați de la necesitatea obținerii unui asemenea acord. În cazurile în care minorii au domiciliul sau reședința oficială în țara de destinație, ei sunt scutiți de formalitatea unor asemenea permisiuni, deoarece se presupune că există deja un cadru legal și familial care să le asigure protecția și siguranța pe durata călătoriei.

Concluzii

Includerea României în circuitul Air Schengen deschide o nouă eră în materie de călătorii aeriene pentru cetățenii săi, oferind un acces simplificat și mai puțin restricționat la teritoriul european. În timp ce procesul de călătorie devine mai fluid, măsurile de securitate rămân esențiale, menținând un echilibru între libertatea de mișcare și protecția împotriva riscurilor de securitate. Reglementările privind călătoriile minorilor subliniază un aspect crucial: deși frontierele devin mai permeabile, grijile legate de cei mai tineri călători rămân prioritare. Astfel, integrarea României în spațiul Air Schengen reprezintă nu doar un pas înainte în integrarea europeană, ci și o invitație la responsabilitate colectivă și la cooperare în asigurarea unei experiențe de călătorie sigure și accesibile pentru toți cetățenii săi.

× Aveți nevoie de ajutor?