DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

CONTRACTE

ACCIDENTE RUTIERE

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPT CONTRAVENȚIONAL

MOȘTENIRI, PARTAJE

DREPT SOCIETAR

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII

EXECUTARE SILITĂ

FONDURI EUROPENE

RETROCEDĂRI IMOBILE

MALPRAXIS

MOȘTENIRI, PARTAJE

Consultanță juridică, asistare și reprezentare în instanță în materia moștenirilor, a testamentelor și a partajului succesoral.

În materia dreptului succesoral, echipa NEXUM LEGAL pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de servicii juridice de un înalt profesionalism, după cum urmează:

  • Consultanță juridică în ceea ce privește problemele din materia dreptului succesoral (planificare succesorală, redactarea testamentelor)
  • Asistență juridică la deschiderea procedurii succesorale notariale sau judiciare și pe tot parcursul acesteia
  • Servicii de asistență cu privire la determinarea masei succesorale, a moștenitorilor rezervatari și a cotelor de moștenire care revin succesibililor
  • Asistență juridică în vederea acceptării/renunțării la moștenire
  • Servicii de consiliere privind modalitatea de administrare și gestionare a patrimoniului unei persoane decedate
  • Asistență de specialitate în vederea obținerii certificatului de moștenitor
  • Redactarea și susținerea în fața instanțelor de judecată a cererilor privitoare la moștenire (stabilirea calității de moștenitor, a activului, respectiv a pasivului succesoral, a cotelor de moștenire, ieșirea din indiviziune (operațiunea de partaj judiciar), anularea certificatului de moștenitor sau a testamentului
  • Asistență juridică și reprezentarea intereselor clientului în orice alte litigii având ca obiect moștenirea
× Aveți nevoie de ajutor?