Nexum Legal

În materia dreptului succesoral, echipa NEXUM LEGAL pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de servicii juridice de un înalt profesionalism, după cum urmează:

  • Consultanță juridică în ceea ce privește problemele din materia dreptului succesoral (planificare succesorală, redactarea testamentelor)
  • Asistență juridică la deschiderea procedurii succesorale notariale sau judiciare și pe tot parcursul acesteia
  • Servicii de asistență cu privire la determinarea masei succesorale, a moștenitorilor rezervatari și a cotelor de moștenire care revin succesibililor
  • Asistență juridică în vederea acceptării/renunțării la moștenire
  • Servicii de consiliere privind modalitatea de administrare și gestionare a patrimoniului unei persoane decedate
  • Asistență de specialitate în vederea obținerii certificatului de moștenitor
  • Redactarea și susținerea în fața instanțelor de judecată a cererilor privitoare la moștenire (stabilirea calității de moștenitor, a activului, respectiv a pasivului succesoral, a cotelor de moștenire, ieșirea din indiviziune (operațiunea de partaj judiciar), anularea certificatului de moștenitor sau a testamentului
  • Asistență juridică și reprezentarea intereselor clientului în orice alte litigii având ca obiect moștenirea
364684229_1200x563