DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

CONTRACTE

ACCIDENTE RUTIERE

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPT CONTRAVENȚIONAL

MOȘTENIRI, PARTAJE

DREPT SOCIETAR

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII

EXECUTARE SILITĂ

FONDURI EUROPENE

RETROCEDĂRI IMOBILE

MALPRAXIS

DREPT SOCIETAR

Constituirea și înmatricularea societăților comerciale, organizațiilor non-profit (ONG), asociațiilor de proprietari, organizațiilor patronale, consultanță juridică cu privire la aspecte privind activitatea societăților comerciale.

Echipa NEXUM LEGAL oferă asistență juridică specializată pentru proiectarea unei structuri societare optime care să îndeplinească cu succes obiectivele financiare ale acesteia.

Asocierea persoanelor fizice și persoanelor juridice, pentru desfășurarea unei activități cu scop lucrativ prin înființarea unei societăți comerciale (SRL/S.A.) necesită suport specializat.

De asemenea, echipa NEXUM LEGAL susține înființarea organizațiilor non-profit (asociații și fundații), oferind suport legal pentru asigurarea respectării cerințelor legale.

 

  • Asistarea clienților în operațiuni juridice privind constituirea și înmatricularea societăților în fața Oficiului Registrului Comerțului (ORC) în a cărui rază teritorială își stabilesc sediul social și în elaborarea regulamentelor interne
  • Reprezentarea și asistarea clienților în operațiuni juridice privind restructurarea capitalului social, înființări/desființări puncte de lucru, cesiuni de părți sociale sau acțiuni, asistența la ședințele organelor statutare, modificări privind organele de conducere, proceduri de dizolvare și lichidare
  • Înființarea organizațiilor non-profit (asociații și fundații), organizații patronale, asociații de proprietari
  • Reprezentarea și asistarea clienților în fața instanțelor de judecată în cadrul proceselor privind societatea
  • Stabilirea temporară a sediului societăţilor
  • Obținerea certificatelor de identitate sportivă (CIS) de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru asociațiile și cluburile sportive
  • Consultanță juridică cu caracter permanent cu privire la diferite aspecte privind funcționarea societăților comerciale, modificări ale legislației sau a documentației legale
  • Asistarea clienților în analiza și evaluarea implicațiilor legale cu privire la o structurare/restructurare a societății, precum fuziune, cesiune, dizolvare, lichidare sau faliment
  • Reprezentare și asistare în fața instituțiilor publice, partenerilor comerciali sau în fața altor organe competente în vederea obținerilor de autorizații, avize de funcționare, licențe, precum și pentru încheierea de parteneriate, fuziuni, transferuri de afaceri
× Aveți nevoie de ajutor?