Nexum Legal

NEXUM LEGAL TEAM
Here. There. Anywhere.
Slider

Despre noi - Cabinet avocat Cluj

NEXUM LEGAL este un spațiu conceptual dinamic și flexibil creat de avocați pentru personalizarea și optimizarea serviciilor juridice în funcție de nevoia clientului.

Echipa noastră s-a format organic, cristalizându-se de-a lungul timpului un set de principii pe care ne bazăm în activitatea noastră.

blank

Drept penal

Servicii de asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată din România.

Dreptul familiei

Asistență juridică specializată în procedura de divorț, exercitarea autorității părintești, stabilirea sau tăgada paternității, ordonanță președințială, obținere ordin de protecție, procedura evacuării.

Contracte

Redactarea contractelor, asistență în interpretarea contractelor, asistarea sau reprezentarea clientului la negocieri cu privire la clauzele contractuale, litigii privind raporturile contractuale.

Accidente rutiere

Reprezentarea victimelor accidentelor rutiere, servicii juridice pentru recuperarea prejudiciului suferit.

Raporturi cu autoritățile publice

Avize și autorizații; Funcționari publici; partide politice; urbanism; contracte administrative și achiziții publice;

Inspecții fiscale, taxe și impozite, strategii financiare

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul controalelor fiscale și în orice probleme de drept fiscal.

Contestarea sancțiunilor contravenționale

Redactare plângere contravențională, suspendarea efectelor procesului-verbal de contravenție.

Moștenire, testament, partaj.

Consultanță juridică, asistare și reprezentare în instanță în materia moștenirilor, a testamentelor și a partajului succesoral.

Drept societar. Consultanță în afaceri.

Constituirea și înmatricularea societăților comerciale, organizațiilor non-profit (ONG), asociațiilor de proprietari, organizațiilor patronale, consultanță juridică cu privire la aspecte privind activitatea societăților comerciale.

Protecția consumatorului

Consultanță juridică în ceea ce privește identificarea și soluționarea situațiilor în care au fost încălcate drepturile consumatorilor, reprezentare și asistare juridică în vederea obținerii reparării prejudiciului cauzat.

Dreptul muncii

Asistență juridică în raporturile de muncă pentru angajați sau angajatori prin: consultanță și asistare în cadrul negocierilor/cercetărilor disciplinare/concedierilor/cercetărilor de accidente de muncă; gestionarea, pe cale amiabilă sau judiciară, a conflictelor de muncă privind drepturile salariale și alte drepturi ce rezultă din contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă sau din lege.

Executare silită

Asistență juridică specializată în domeniul executării silite mobiliare și imobiliare, consultanță juridică și reprezentare în fața instituțiilor competente atât pentru creditor, cât și pentru debitor.

Fonduri europene

Accesare fonduri europene - analiza sustenabilității, redactare și implementare proiecte. Litigii privind sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene.

Retrocedarea imobilelor preluate în mod abuziv de către Stat

Consultanță și reprezentare în fața instanțelor de judecată în probleme relative la Legea nr. 165/2013 și promovarea demersurilor necesare pentru obținerea efectivă a despăgubirilor cuvenite.

Malpraxis

Asistență juridică în vederea reparării prejudiciului cauzat de malpraxis medical sau profesional. Asistarea și reprezentarea clienților în procedura medierii. Sesizarea organelor competente pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate.

Cere părerea unui specialist

bg-video1
Contact Us

Pachete de servicii

Servicii de asistență juridică permanentă pentru persoane juridice

 • Redactarea contractelor și supravegherea raporturilor contractuale cu colaboratorii
 • Demersuri pentru recuperarea creanțelor sau a altor debite restante
 • Consultanță juridică permanentă și informarea cu privire la noutățile legislative care au impact asupra domeniului de activitate
 • Asistarea clienților la negocieri, precum și în procedurile de mediere
 • Reprezentarea clienților în fața instituțiilor publice și cu organele de control

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Consultanță în materia protecției datelor cu caracter personal și evaluarea impactului activității asupra acestor date
 • Redactarea documentelor necesare pentru paginile Web – termeni și condiții, politică de confidențialitate, politică cookies, acord newsletter.
 • Elaborarea politicii interne de protecție a datelor personale și redactarea documentelor necesare în vederea implementării acestora

OPERAȚIUNI REGISTRUL COMERȚULUI

 • Constituire și înmatriculare societăți
 • Operațiuni privind restructurarea capitalului social, înființări/desființări puncte de lucru, cesiuni de părți sociale sau acțiuni, asistența la ședințele organelor statutare, modificări privind organele de conducere, proceduri de dizolvare și lichidare
 • Înființarea organizațiilor non-profit (asociații și fundații), organizații patronale, asociații de proprietari
 • Stabilire temporară a sediului societăţilor
 • Obținere certificat de identitate sportivă (CIS) de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru asociațiile și cluburile sportive

RECUPERĂRI CREANȚE

 • Evaluare situației și analiza actelor justificative ale creanței, verificarea debitului și calcularea eventualelor dobânzi
 • Elaborarea strategiei de recuperare a creanței cu scopul de a identifica cele mai avantajoase și rapide metode legale pentru recuperarea debitului
 • Inițierea demersurilor amiabile pentru recuperarea creanței pe cale extrajudiciară: notificări de plată și eventuale negocieri
 • Recuperarea creanței pe cale judecătorească: redactarea cererii de chemare în judecată, reprezentarea și asistarea clienților în procedura ordonanței de plată, a cererii cu valoare redusă sau în procedura de drept comun
 • Asistarea clienților în procedura executării silite

Ultimele noutăți