Nexum Legal

Echipa NEXUM LEGAL oferă servicii de consultanță în vederea accesării fondurilor europene și a fondurilor guvernamentale. Activitatea de consultanță în acest domeniu se realizează etapizat, în următoarea manieră:

  • Analiza activității solicitantului și a programelor de finanțare adecvate clienților
  • Întocmirea documentației necesare în vederea aplicării pentru finanțare
  • Servicii de implementare a proiectului de finanțare
  • Consultanță permanentă pentru prevenirea neregulilor care pot apărea pe parcursul implementării proiectului

De asemenea, oferim consultanță și clienților sancționați în baza OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora:

  • Redactarea contestației împotriva procesului-verbal de sancționare a neregulilor
  • Suspendarea efectelor actului de sancționare care reprezintă titlu executoriu
  • Atacarea deciziei de soluționare a contestației în fața instanței de judecată – formularea și susținerea cererii de chemare în judecată
flag-1198978_1920