DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

CONTRACTE

ACCIDENTE RUTIERE

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPT CONTRAVENȚIONAL

MOȘTENIRI, PARTAJE

DREPT SOCIETAR

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII

EXECUTARE SILITĂ

FONDURI EUROPENE

RETROCEDĂRI IMOBILE

MALPRAXIS

FONDURI EUROPENE

Accesare fonduri europene – analiza sustenabilității, redactare și implementare proiecte. Litigii privind sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene.

Echipa NEXUM LEGAL oferă servicii de consultanță în vederea accesării fondurilor europene și a fondurilor guvernamentale. Activitatea de consultanță în acest domeniu se realizează etapizat, în următoarea manieră:

 • Analiza activității solicitantului și a programelor de finanțare adecvate clienților
 • Întocmirea documentației necesare în vederea aplicării pentru finanțare
 • Servicii de implementare a proiectului de finanțare
 • Consultanță permanentă pentru prevenirea neregulilor care pot apărea pe parcursul implementării proiectului

De asemenea, oferim consultanță și clienților sancționați în baza OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora:

 • Redactarea contestației împotriva procesului-verbal de sancționare a neregulilor
 • Suspendarea efectelor actului de sancționare care reprezintă titlu executoriu
 • Atacarea deciziei de soluționare a contestației în fața instanței de judecată – formularea și susținerea cererii de chemare în judecată

Procedura retrocedării imobilelor preluate în mod abuziv de către Stat a debutat în anul 2001 prin posibilitatea formulării notificărilor de către persoanele îndreptățite (foști proprietari sau moștenitori ai acestora) însă ineficiența acesteia sancționată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și multitudinea de legi succesive a îngreunat înțelegerea exactă a drepturilor, a întinderii acestora și a etapelor procedurii.

Avocații din cadrul echipei noastre se angajează să ofere consultanță și sprijin permanent clienților din țară și din străinătate pe tot parcursul procedurii de obținere a despăgubirilor:

 • Identificăm etapa de soluționare în care se află dosarul dumneavoastră administrativ
 • Formulăm acțiunea pentru obligarea autorității la soluționarea acestuia în termenul legal
 • Contestăm deciziile de compensare emise de CNCI
 • Întocmim cererea și documentația pentru valorificarea punctelor de compensare asigurând consultanță și soluții practice, inclusiv pentru situații în care sunt mai mulți beneficiari
 • Efectuăm demersurile necesare ca sumele achitate conform titlurilor de plată să ajungă în contul dumneavoastră
× Aveți nevoie de ajutor?