Nexum Legal

Echipa NEXUMLEGAL oferă asistență clienților în domeniul dreptului contravențional, în materia contravențiilor rutiere sau a oricăror alte contravenții prevăzute de legile speciale.

Dacă ați fost sancționat contravențional aveți posibilitatea de a contesta procesul-verbal încheiat, de regulă, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, în situația în care considerați că sancțiunea a fost aplicată cu nerespectarea legii sau în mod netemeinic.

Serviciile juridice oferite în domeniul dreptului contravențional se prestează în mod etapizat și constau în:

  • Analiza situației de fapt din perspectiva clientului și analiza procesului-verbal încheiat de către agentul constatator
  • Redactarea plângerii contravenționale
  • În cazul contravențiilor rutiere – efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea certificatului de grefă și recuperarea permisului de conducere pe toată durata procesului
  • Asistarea și reprezentarea clientului în fața instanței de judecată
  • Formularea căilor de atac în situația în care este necesar
car-1531277_1920