Nexum Legal

Sunt tot mai frecvente situațiile în care din cauza erorilor personalului medico-farmaceutic comise în exercitarea actului medical sunt cauzate suferințe și prejudicii materiale pacienților aflați sub tratament.

Legislația din România reglementează, din păcate, în mod deficitar, răspunderea personalului medical din punct de vedere civil pentru prejudiciile produse din eroare, neglijență, imprudență, precum și din necunoașterea sau cunoașterea lacunară a procedurilor medicale aplicabile.

Dacă ați suferit un prejudiciu cauzat de o eroare medicală, aveți posibilitatea de a vă îndrepta împotriva persoanelor responsabile. Echipa NEXUM LEGAL oferă servicii de reprezentare și asistare a clienților atât în procedurile extrajudiciare, cât și în fața instanțelor de judecată, în vederea reparării prejudiciului suferit. Serviciile juridice se prestează în mod etapizat, în următoarea manieră:

  • Analiza cazului și a actelor medicale. Consultarea cu specialiști din domeniul medical pentru a identifica exact cauza prejudiciului și autorul acestuia
  • Sesizarea organelor competente: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România
  • Asistarea clientului în procedura de mediere cu scopul de a obține repararea prejudiciului într-un termen cât mai scurt
  • Demararea procedurilor judiciare: redactarea cererii de chemare în judecată, precum și reprezentarea și asistarea clientului în fața instanțelor judecătorești
stethoscope-840125_1920