DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

CONTRACTE

ACCIDENTE RUTIERE

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPT CONTRAVENȚIONAL

MOȘTENIRI, PARTAJE

DREPT SOCIETAR

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII

EXECUTARE SILITĂ

FONDURI EUROPENE

RETROCEDĂRI IMOBILE

MALPRAXIS

CONTRACTE

Redactarea contractelor, asistență în interpretarea contractelor, asistarea sau reprezentarea clientului la negocieri cu privire la clauzele contractuale, litigii privind raporturile contractuale.

Echipa NEXUM LEGAL oferă clienților consultanță în redactarea și interpretarea contractelor încheiate de persoane fizice și de profesioniști în exercitarea activității acestora. Având în vedere multitudinea de particularități pe care le are fiecare situație juridică în parte, precum și consecințele pe care contractul semnat le poate avea asupra părților, asistența de specialitate în domeniul contractelor este crucială pentru evitarea unor eventuale pierderi și pentru a înțelege obligațiile asumate. Tocmai din acest motiv, asigurăm redactarea contractelor în raport de indicațiile clientului cu respectarea legislației în vigoare, asigurându-ne de faptul că toate clauzele contractuale sunt pe deplin înțelese de către părți.

De asemenea, oferim și servicii de consultanță în etapa precontractuală prin participarea la negocieri sau formularea de propuneri de modificare a contractelor în curs de redactare.

Serviciile de consultanță în domeniul contractelor acoperă o gamă variată de raporturi juridice, precum:

  • Contractele translative de proprietate: antecontracte și contracte de vânzare privind bunuri imobile – locuințe, terenuri, hale de producție.
  • Contracte de vânzare a fondurilor de comerț, contracte de vânzare a unor mărfuri sau contracte de cesiune de creanță.
  • Contractele de cedare a folosinței bunurilor: contract de închiriere a locuinței, contract de închiriere a unui spațiu, contract de arendare, contract de concesiune a bunurilor proprietate publică, contract de comodat, contract de constituire a unui drept de superficie, contract de constituire a unui drept de uzufruct.
  • Contracte de garanție: contract de ipotecă imobiliară, contract de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanță, contract de fideiusiune, contract de garanție a gestionarului, contract de escrow.
  • Contracte de credit și contracte de leasing financiar mobiliar sau leasing operațional mobiliar.
  • Contracte de prestări servicii: contract de antrepriză, contract de punere la dispoziție de personal, contract de webdesign și asistență tehnică, contract de transport rutier de mărfuri, contract de prelucrare în lohn, contract de publicitate, contract de webhosting, contract de utilizare a unui program de calculator, contract de factoring, contract de impresariat artistic.
  • Contracte în domeniul proprietății intelectuale: contract de licență a mărcii, contract de licență model industrial/desen, contract de editare, contract de franciză.
× Aveți nevoie de ajutor?