Nexum Legal

Echipa NEXUM LEGAL oferă servicii de consultanță atât pentru angajatori, cât și pentru angajați pentru a asigura confortul încheierii și desfășurării raporturilor de muncă în condiții de legalitate.

Ambii parteneri ai raportului de muncă au dreptul de a se consulta și de a fi asistați de avocați pentru a lua cele mai avantajoase decizii legate de viața profesională.

Prin asistarea clientului la discuții amiabile putem evita declanșarea unor conflicte inutile care consumă timpul și resursele acestuia.

În situația în care părțile nu ajung la soluționarea amiabilă a diferendului, vom găsi împreună cele mai bune strategii de abordare a litigiilor, asistând și/sau reprezentând clienții în fața instanței de judecată în cadrul proceselor privind:

  • acordarea drepturilor de natură salarială și a celor nepatrimoniale
  • anularea deciziilor de concediere
  • obținerea recunoașterii grupelor de muncă/condițiilor de muncă
  • cenzurarea situațiilor discriminatorii
  • consecințele accidentelor de muncă
WhatsApp Image 2021-03-02 at 23.12.03