Ce trebuie să știți înainte să apelați la un avocat specializat?

avocat penal cluj
Din experiența acumulată de-a lungul timpului am realizat faptul că, de cele mai multe ori, atât persoanele fizice care apelează la noi, cât și persoanele juridice se află la primul contact cu sistemul judiciar sau se află pentru prima dată în situația în care se confruntă cu probleme juridice complexe.

Tocmai din acest motiv, am observat că există o serie de nelămuriri pe care clienții noștri le au la momentul la care apelează la servicii juridice specializate și care crează în mentalul acestora o stare de reticență sau de incertitudine în raport cu modalitatea concretă în care urmează să se desfășoare colaborarea cu avocatul ales.

Astfel, vom prezenta o serie de întrebări care ne sunt adresate, în mod frecvent, de către clienții care sunt la prima interacțiune cu un avocat.

Care sunt criteriile în funcție de care alegeți un avocat?

Alegerea unui avocat poate să fie o operațiune complexă, în contextul în care legislația profesiei nu permite avocaților să utilizeze mijloace de publicitate/marketing complexe, motiv pentru care informațiile publice referitoare la un avocat sau la o societate de avocatură pot să fie, de foarte multe ori, destul de sumare.

Cu toate acestea, clientul are posibilitatea de a analiza trei criterii esențiale în funcție de care poate să aprecieze dacă avocatul ales este potrivit pentru situația juridică cu care se confruntă.

Un prim criteriu, de ordin obiectiv, este să verifice dacă avocatul ales este membru UNBR, în contextul în care fenomenul avocaturii clandestine din România este, din păcare, încă de actualitate. Această verificare poate să fie efectuată prin consultarea tabloului avocaților care este un document public, postat pe pagina web a UNBR. Este important de reținut faptul că doar un avocat membru al UNBR are dreptul de a profesa în mod liber în acest domeniu și de a vă asigura o reprezentare legală și conformă în fața instanței sau a altor instituții publice și de a vă acorda consultanță pe orice problemă juridică cu care vă confruntați.

Cel de-al doilea crieteriu implică un aspect de ordin subiectiv, dar deosebit de important în relația avocat-client: încrederea. Contractul de asistență juridică este un contract, de principiu, intuituu personae, adică un contract care are la bază încrederea pe care clientul o acordă colaboratorului său în mod personal. Tocmai din acest motiv, este important ca, în urma interacțiunii cu avocatul ales, să stabiliți dacă există compatibilitate între așteptările dumneavoastră și modalitatea de lucru pe care acesta o propune deoarece relația cu apărătorul ales implică, de cele mai multe ori, o interacțiune pe termen mediu și lung.

Cel de-al treilea criteriu important este pregătirea profesională a avocatului. În domeniul dreptului, un domeniu extrem de dinamic, pregătirea continuă este absolut esențială. Avocații din cadrul NexumLegal sunt absolvenți de studii doctorale și masterale și sunt preocupați, în mod continuu, de dinamica legislativă, orientările jurisprudențiale la nivel național și internațional și, desigur, de opiniile doctrinare în domeniile de activitate practicate.

2. Care este momentul potrivit pentru a apela la un avocat?

La fel ca în multe alte domenii, prevenția este un element absolut esențial care poate să simplifice orice situație cu implicații juridice sau să majoreze semnificativ șansele de succes.

Cu titlu exemplificativ, vă prezentăm cele mai frecvente situații în care angajarea unui avocat în faza incipientă a problemei juridice este de natură să aducă un plus considerabil și să preîntâmpine eventuale litigii sau costuri suplimentare:

În cazul în care urmează să încheiați un contract, prezența unui avocat în faza negocierilor precontractuale este esențială. Acesta poate să anticipeze eventuale clauze care sunt în defavoartea dumneavoastră și să propună soluții de natură să vă protejeze pe toată durata executării convenției.

O altă situație extrem de întâlnită este cea a partajului. Prezența unui avocat în etapa negocierilor preliminare introducerii unei cereri de chemare în judecată poate să fie esențială. Mai exact, apărătorul ales are posiblitatea de a participa la negocieri și de a media situația dintre părți pentru a ajunge la o înțelegere amiabilă, cu scopul de a evita procedura partajului judiciar care este un proces de durată cu implicații financiare majore.

Un alt exemplu este cel al divorțului, în special în situația în care soții au copii în întreținere. De cele mai multe ori, destrămarea iminentă a căsătoriei generează stări de tensiune între soți, motiv pentru care aceștia nu ajung la un consens cu privire la modalitatea de desfacere a căsătoriei și, cel mai important, cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești și domiciliul minorilor. Activitățile de mediere exercitate de către avocați în etapa preprocesuală au o rată ridicată de succes și conduc la încheierea unor tranzacții extrajudiciare care scutesc părțile de un proces intruziv în viața personală, costisitor și de lungă durată.

Aceste exemple pot continua, însă concluzia este certă – prezența unui avocat în faza incipientă a problemelor juridice poate să vă scutească de efectuarea unor cheltuieli excesive și de experiența unor procese care pot să fie, uneori, chiar traumatizante.

3. Competența teritorială a avocatului.

De multe ori suntem întrebați dacă putem să reprezentăm clienții și în alte județe ale țării sau să punem concluzii în fața instanțelor din afara jurisdicției Curții de Apel Cluj.

Spre deosebire de alte profesii juridice, precum cea notarială, avocatul are competența de a reprezenta clientul în fața oricărei instanțe de pe teritoriul Romăniei. Această situație este similară și în cazul asistării în faza de urmărire penală în fața Parchetelor, precum și în cazul asistării la negocieri.

Astfel, avocații din cadrul NexumLegal au posibilitatea legală de a vă reprezenta sau asista în fața oricărei instanțe sau instituții publice/private de pe teritoriul României.

4. Care este modalitatea de stabilire a tarifelor practicate de către avocat?

O întrebare pe care am auzit-o în mod frecvent este: de ce nu există o listă de tarife fixe practicate de către avocat?

Răspunsul este foarte simplu: fiecare situație juridică este diferită atât din punct de vedere al complexității, cât și prin prisma duratei procedurii care urmează să fie inițiate. Tocmai din acest motiv, este imposibil să se stabilească, în mod obiectiv, o grilă fixă a onorariilor practicate.

Cu toate acestea, în cadrul NexumLegal practicăm o politică extrem de transparentă cu privre la costurile care urmează să fie suportate de către client. Acestea sunt estimate în urma studiului dosarului și a stabilirii strategiei și rămân fixe pe toată durata procesului, tocmai pentru ca partea implicată în proces să aibă o viziune clară cu privire la acestea și la modalitatea de plată.

Combaterea fenomenului deepfake

Combaterea fenomenului deepfake

Repercursiunile inteligenței artificiale generative în plan juridic INTRODUCERE În lumea tehnologiei avansate, apare un fenomen înfricoșător și fascinant, cunoscut sub numele de deepfake - artă digitală care utilizează magia algoritmilor și a rețelelor generative...

Divorțul - motive, aspecte specifice și urmări

Divorțul – motive, aspecte specifice și urmări

Codul Civil prevede că divorțul poate avea loc din următoarele motive: prin acordul soților; atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și căsătoria nu mai poate continua, respectiv în urma unei separări de fapt mai...

schema Ponzi

Ce este schema Ponzi și cum funcționează?

Schema Ponzi este un tip de escrocherie de investiții care atrage investitori, promițându-le profituri foarte mari, într-un timp foarte scurt. De fapt, aceștia sunt păcăliți să investească într-o companie sau într-un produs care, în realitate, nu există, iar în loc...

ordin de protectie

ORDINUL DE PROTECȚIE

Ce este ordinul de protecție și pentru cine se aplică? Ordinul de protecție reprezintă acea măsură care vine să combată cazurile de violență domestică ori violență care s-a produs între membrii de familie, protejând victimele față de agresori prin instituirea...

infintare societate comerciala

Înființare societate comercială

Înființare societate comercială Dacă doriți să vă înființați o societate comercială, trebuie să cunoașteți de la început implicațiile acesteia pentru a vă asigura de îndeplinirea cu succes a obiectivelor financiare și comerciale ale societății. Societățile cu...

× Aveți nevoie de ajutor?