Declarația privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali ai unei societăți cu răspundere limitată este din nou obligatorie pentru companiile care sunt constituite doar din asociați persoane fizice. Aceasta poate fi depusă și prin reprezentant, având dată certă atestată de avocat sau dată de notarul public.

Dacă până în data de 30 aprilie 2021 societățile comerciale constituite doar din asociați persoane fizice erau scutite de la obligația de a depune declarația de beneficiari reali, ba mai mult, Oficiul National al Registrului Comerțului era obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților, începând cu această dată toate persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului trebuie să depună această declarație.

Prin Legea 101/2021 publicată în Monitorul Oficial numărul 446 din data de 27 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 111/2020 a fost instituită obligativitatea depunerii declarației și termenele la care aceasta trebuie depusă, astfel:

📌 La înregistrarea societății la Registrul Comerțului;

📌 Anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent;

📌 De fiecare dată când apar modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

❗️Ce se întâmplă dacă nu depuneți declarația cu privire la beneficiarii reali ai persoanei juridice?

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, după cum prevede art. 57 din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății.

Combaterea fenomenului deepfake

Combaterea fenomenului deepfake

Repercursiunile inteligenței artificiale generative în plan juridic INTRODUCERE În lumea tehnologiei avansate, apare un fenomen înfricoșător și fascinant, cunoscut sub numele de deepfake - artă digitală care utilizează magia algoritmilor și a rețelelor generative...

Divorțul - motive, aspecte specifice și urmări

Divorțul – motive, aspecte specifice și urmări

Codul Civil prevede că divorțul poate avea loc din următoarele motive: prin acordul soților; atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și căsătoria nu mai poate continua, respectiv în urma unei separări de fapt mai...

schema Ponzi

Ce este schema Ponzi și cum funcționează?

Schema Ponzi este un tip de escrocherie de investiții care atrage investitori, promițându-le profituri foarte mari, într-un timp foarte scurt. De fapt, aceștia sunt păcăliți să investească într-o companie sau într-un produs care, în realitate, nu există, iar în loc...

ordin de protectie

ORDINUL DE PROTECȚIE

Ce este ordinul de protecție și pentru cine se aplică? Ordinul de protecție reprezintă acea măsură care vine să combată cazurile de violență domestică ori violență care s-a produs între membrii de familie, protejând victimele față de agresori prin instituirea...

× Aveți nevoie de ajutor?