Nexum Legal

Alina-Emilia Ciortea

Avocat

Alina-Emilia Ciortea a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca, iar apoi a urmat un program de masterat (LL.M) în Drept comparat la Louisiana State University, Statele Unite ale Americii, pe parcursul căruia s-a remarcat prin numeroase distincții. Din 2021 este doctor în drept Summa Cum Laudae, cu teza Uzufructul – modalitate de exprimare a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, în cadrul Universității Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca, Facultatea de Drept. De asemenea, a participat la cursuri de formare organizate de Universitatea Paris 2, Panthéon Assas, în domeniul dreptului continental. Formarea profesională este dublată de o preocupare pentru cercetare, concretizată într-o serie de publicații apărute în reviste de specialitate naționale și internaționale, în participări la conferințe internaționale, precum și în activitatea didactică prestată în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai. 

 

Ariile de practică și interes includ consultanță și asigurarea reprezentării în fața instanței de judecată în domeniile dreptului succesoral, a dreptului familiei, a dreptului fiscal și administrativ, respectiv a dreptului civil. 

 

Vorbește fluent limba engleză și franceză.