DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

CONTRACTE

ACCIDENTE RUTIERE

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPT CONTRAVENȚIONAL

MOȘTENIRI, PARTAJE

DREPT SOCIETAR

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII

EXECUTARE SILITĂ

FONDURI EUROPENE

RETROCEDĂRI IMOBILE

MALPRAXIS

DREPT PENAL

Servicii de asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată din România. Avocat penal Cluj

DREPTUL FAMILIEI

Asistență juridică specializată în procedura de divorț, exercitarea autorității părintești, stabilirea sau tăgada paternității, ordonanță președințială, obținere ordin de protecție, procedura evacuării.

CONTRACTE

Redactarea contractelor, asistență în interpretarea contractelor, asistarea sau reprezentarea clientului la negocieri cu privire la clauzele contractuale, litigii privind raporturile contractuale.

ACCIDENTE RUTIERE

Reprezentarea victimelor accidentelor rutiere, servicii juridice pentru recuperarea prejudiciului suferit.

DREPT ADMINISTRATIV

Avize și autorizații; Funcționari publici; partide politice; urbanism; contracte administrative și achiziții publice;

DREPT FISCAL

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul controalelor fiscale și în orice probleme de drept fiscal.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Redactare plângere contravențională, suspendarea efectelor procesului-verbal de contravenție.

MOȘTENIRI, PARTAJE

Consultanță juridică, asistare și reprezentare în instanță în materia moștenirilor, a testamentelor și a partajului succesoral.

DREPT SOCIETAR

Constituirea și înmatricularea societăților comerciale, organizațiilor non-profit (ONG), asociațiilor de proprietari, organizațiilor patronale, consultanță juridică cu privire la aspecte privind activitatea societăților comerciale.

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Consultanță juridică în ceea ce privește identificarea și soluționarea situațiilor în care au fost încălcate drepturile consumatorilor, reprezentare și asistare juridică în vederea obținerii reparării prejudiciului cauzat.

DREPTUL MUNCII

Asistență juridică în raporturile de muncă pentru angajați sau angajatori prin: consultanță și asistare în cadrul negocierilor/cercetărilor disciplinare/concedierilor/cercetărilor de accidente de muncă; gestionarea, pe cale amiabilă sau judiciară, a conflictelor de muncă privind drepturile salariale și alte drepturi ce rezultă din contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă sau din lege.

EXECUTARE SILITĂ

Asistență juridică specializată în domeniul executării silite mobiliare și imobiliare, consultanță juridică și reprezentare în fața instituțiilor competente atât pentru creditor, cât și pentru debitor.

FONDURI EUROPENE

Accesare fonduri europene – analiza sustenabilității, redactare și implementare proiecte. Litigii privind sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene.

RETROCEDĂRI IMOBILE

Consultanță și reprezentare în fața instanțelor de judecată în probleme relative la Legea nr. 165/2013 și promovarea demersurilor necesare pentru obținerea efectivă a despăgubirilor cuvenite.

MALPRAXIS

Asistență juridică în vederea reparării prejudiciului cauzat de malpraxis medical sau profesional. Asistarea și reprezentarea clienților în procedura medierii. Sesizarea organelor competente pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate.

× Aveți nevoie de ajutor?